Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Jouw AOW-leeftijd in het nieuwe pensioenstelsel

Minister-President Rutte gaf recent na de ministerraad nog aan dat de snelle verhoging van de AOW-leeftijd in het Lenteakkoord wat ‘hysterisch’ was. Deze AOW-leeftijd is een belangrijk onderdeel van het principeakkoord dat nu op tafel ligt. Op dit moment stemmen de leden van de FNV over het voorstel. Als die akkoord zijn, moeten ook de Eerste en Tweede Kamer zich nog instemmen. Los van de uitkomst zetten we alvast de AOW-gevolgen voor verschillende leeftijdsgroepen op een rij.

Het plan is onder andere om de verhoging van de AOW-leeftijd op korte termijn te bevriezen. Tot 2021 blijft hij steken op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 stijgt deze naar 67 jaar. Na 2024 gaat de verhoging gaat wel door, maar niet meer in zo’n rap tempo.

Verhoging AOW-leeftijd in oude en nieuwe stelsel
De verhoging van de AOW-leeftijd is in het oude stelsel gekoppeld aan de levensverwachting. Gaat de levensverwachting omhoog met een jaar, dan stijgt ook de AOW-leeftijd met gelijke stappen. Bij het nieuwe stelsel loopt dit niet in hetzelfde tempo op. Gaat de levensverwachting met een jaar omhoog, dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Hieronder vind je wat het effect hiervan is op langere termijn:

VUT-boete versoepelt voor zware beroepen
Voor mensen met zware beroepen komt de verhoging van de AOW-leeftijd extra hard aan. Eerder stoppen met werken, met de vut (Vervroegde Uittreding), wordt door de overheid sterk ontmoedigd. Werkgevers die zestiger in overleg willen ontslaan vanwege hun leeftijd, krijgen nu te maken met onaantrekkelijke regels. Zo moet er bij een ontslag- of transitievergoeding een boete van 52% over de hoogte van die vergoeding betaald worden. Dit bedrag kan flink oplopen.

Deze boete wordt nu versoepeld voor zware beroepen. Werknemers met zware beroepen mogen maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd met vervroegd pensioen. Voorwaarde is ze niet te veel verdienen en van de werkgever niet meer dan €19.000 per jaar aan vergoeding krijgen. Zware beroepen met hoge inkomens zitten ook bij de nieuwe plannen nog vast aan de boete.

AOW-gat
Werkgevers kunnen het AOW-gat van werknemers deels opvullen. Werknemers kunnen zelf ook stappen ondernemen. Zo mogen werknemers belastingvrij sparen met de toeslagen die ze ontvangen voor zwaar of onregelmatig werk. Daarnaast kan er extra verlof opgespaard worden. Eerst kon er 50 weken gespaard worden, bij een akkoord worden dit 100 weken.

De pensioenkogel is nog niet door de kerk. Zelfs bij een akkoord is er nog veel werk te verrichten en moeten de nieuwe afspraken verwerkt worden in CAO’s. Daarnaast stond het voorstel koud op papier toen de overheid de regels voor pensioenfondsen wijzigde. De houdbaarheid van het pensioenstelsel blijft een onderwerp van politieke discussie.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie