Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Ziekteverzuimverzekering nu relevanter dan ooit

Veel bedrijven kampen met een overschot aan werk en een gebrek aan personeel. Om het nog ingewikkelder te maken is het verzuim in het eerste kwartaal van 2022 ongekend hoog. Om de kosten hiervan te compenseren kun je een verzuimverzekering afsluiten.

In het eerste kwartaal van 2022 is het hoogste ziekteverzuim ooit gemeten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 is het verzuim gestegen naar 6,3% (+ 1,5%). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg is ongekend hoog. Sectoren als de industrie, waterbedrijven en afvalbeheer zien ook veel personeel uitvallen.

Verzuim betekent extra kosten
Verzuim is niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Naast het eventueel ontregelen van de bedrijfsvoering kunnen de kosten flink oplopen. Eén dag verzuim kost vaak als snel € 250. Zo moet het loon van de zieke werknemer minstens twee jaar voor minimaal 70% doorbetaald worden, is er sprake van productieverlies en moet er mogelijk een vervanger aangetrokken worden. Daarnaast zijn ook de kosten voor re-integratie voor rekening van de werkgever.

Wat dekt een verzuimverzekering?
Een verzuimverzekering dekt de kosten rond de ziekte van werknemers. Denk hierbij aan het volgende:

  • Het risico dat het bedrijf in financiële problemen raakt door ziekte of verzuim.
  • Loondoorbetaling van een zieke werknemer voor de eerste twee jaar, minimaal 70% van het loon.
  • Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Net als bij andere verzekeringen gelden ook bij de verzuimpolis uitzonderingen op de dekking. Zo mag een werknemers niet al ziek zijn bij het afsluiten van de verzekering. Dit geldt ook voor medewerkers die met opzet ziek worden. Verder moet het gaan om een werknemer van je eigen bedrijf, dus geen partner, directeur, DGA of ingehuurde zzp’er.

Premie verzuimverzekering
De premie van de verzuimverzekering is vaak een percentage van de totale loonsom van je personeel. Verder wordt er gekeken naar:

  • de sector waarin het bedrijf actief is,
  • samenstelling van het personeel,
  • de verzuimcijfers van afgelopen drie jaar
  • de gekozen dekking en eigen risico.

De meeste verzuimverzekeraars bieden ook hulp bij preventie. Soms is er ook assistentie rond de verplichtingen van de arbodienst en Wet verbetering Poortwachter. Zeker vanuit die wet heb je als werkgever verschillende verplichtingen. Het niet nakomen van die verplichtingen kan je een boete kosten. Vaak is de premie wel hoger wanneer je deze zaken mee wilt verzekeren.

Conventionele of stop-loss verzuimverzekering?
Voor de verzuimverzekering geldt een eigen risico. Hoe die werkt, hangt vooraf van het soort verzekering. Met een conventionele verzuimverzekering geldt het eigen risico in wachtdagen. Per ziektegeval ben je eerst zelf enkele dagen verantwoordelijk voor loondoorbetaling. Bij veel verzekeraars kun je zelf een wachttijd zelf bepalen. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.

Met de stop-loss verzekering is het eigen risico in geld. Het uitgangspunt is dat je zelf regulier verzuim kan betalen. Pas wanneer de kosten voor verzuim hoger worden dan het eigen risico springt de verzekeraar bij. Voordeel is dat je vooraf weet wat je maximaal kwijt bent aan eventueel verzuim. Nadeel is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar de balans opgemaakt wordt. Je betaalt dus eerst zelf de kosten van het verzuim, ook als die de eigen risico overschrijdt.

Met een verzuimverzekering beperk je het risico op hoge kosten bij verzuim. Daarnaast kun je hulp krijgen bij de juist stappen rond (langdurige) ziekte. Benieuwd wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn? We voorzien je graag van deskundig advies.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie