Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Past de uitkeringstermijn van je bedrijfsschadeverzekering bij je bedrijfsvoering?

Wil je voorkomen dat eventuele schade de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengt? Met een bedrijfsschadeverzekering wapen je jezelf hiertegen. De verzekering geeft lucht om je bedrijf weer op orde te brengen en het bedrijfsresultaat te herstellen. Daarbij is de uitkeringstermijn van belang.

De uitkeringstermijn van een bedrijfsschadeverzekering is vaak 52 weken. In die tijd kun je onder voorwaarden een beroep doen op de verzekeraar voor het doorbetalen van vaste lasten als salarissen en huisvestingskosten.

Uitkeringstermijn vaak te kort
In de praktijk blijkt dat 52 weken in veel situaties niet voldoende is voor het herstellen van het bedrijfsresultaat. Uitgangspunt hierbij is de brutowinst, ofwel de vaste kosten plus de nettowinst. Lukt het niet om te herstellen naar het oude niveau, dan kunnen de problemen zich na de uitkeringstermijn alsnog opstapelen. Met een mogelijk faillissement als meest sombere scenario.

Waarom is 52 weken niet altijd voldoende?
Er zijn verschillende trends die ertoe leiden dat 52 weken niet altijd genoeg lucht geven. De belangrijkste zijn:

  • Net als in andere sectoren is de toeleveringsketen in de (machine)bouw vertraagd. Het gevolg is langere levertijden en vertraagde omzet.
  • Toenemende regelgeving voor nieuwbouw. Denk aan eisen rond brandveiligheid, duurzaamheidseisen of PFAS. Deze zaken kunnen het aanvraagproces van een vergunning vertragen, waardoor mogelijk ook de bedrijfsschade toeneemt.
  • Veel bedrijven zijn te optimistisch over het terugwinnen van vertrokken relaties. Dit duurt langer dan vaak wordt gedacht. Zowel bedrijven als particulieren blijken weinig honkvast en stappen sneller over naar de concurrent.
  • Vergunningen worden minder snel verstrekt. Bij herbouw kan dit te maken hebben met de aanscherping van de eisen in de tijd tussen de oorspronkelijke vergunning en het moment van schade.

Langere uitkeringstermijn mogelijk
Bij een bedrijfsschadeverzekering is het doorgaans mogelijk om voor een langere uitkeringstermijn te kiezen. Denk aan 78 of 104 weken. Dit is niet in iedere bedrijfssituatie nodig. Toch is het goed om je af te vragen welk termijn aansluit bij het risicoprofiel van jouw bedrijf. Zeker nu is het verstandig om niet al te gemakkelijk te denken over het herstellen van de brutowinst. Controleer sowieso of de brutowinst correct is berekend en check in of het verzekerd bedrag nog passend is.

Hulp nodig?
Wat is een correcte berekening van de brutowinst en hoe beoordeel je het risico van jouw onderneming? We kunnen ons voorstellen dat je niet weet waar te beginnen. We helpen je graag bij het checken van je huidige bedrijfsschadeverzekering of het afsluiten van een nieuwe.

Laat voor advies over je bedrijfsschadeverzekering en andere verzekeringen vrijblijvend het onderstaande formulier in.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie