Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Heb jij al een Scope 10 keuring laten uitvoeren?

Een brand kan verwoestend zijn voor zowel een bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Veel branden ontstaan door achterstallig onderhoud op elektrische apparaten en machines. Met een scope 10 keuring verklein je het risico hierop. De keuring is niet wettelijk verplicht maar is doorgaans wel vereist door verzekeraars.

De gevolgen van een bedrijfsbrand zijn vaak groot. Zeker als de brand om zich heen slaat en het gebouw of de inventaris schade oploopt. Als er nog medewerkers of klanten in het pand zijn, ontstaat bovendien al snel een gevaarlijke situatie. Los van de kosten voor het herstel, raakt de brand mogelijk ook de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld omdat machines stil komen te liggen. Tussen de 40 en 50 procent van de bedrijven waar brand uitbreekt is binnen 2 jaar failliet, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Reden genoeg om brandpreventie serieus te nemen.

Wat is een Scope-10 keuring?
Een Scope-10 keuring is een inspectie van je bedrijfspand door een onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur. De overkoepelende stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het keuringssysteem. Bij de keuring wordt vooral de veiligheid van elektrische apparaten en installaties beoordeeld. Ook de aan deze apparatuur verwante onderdelen zijn onderwerp van inspectie. Denk aan stroomkabels en schakel- en verdeelinrichtingen. Met infraroodopnamen kan de inspecteur meten of deze onderdelen een verhoogd risico op brand zijn.

Niet verplicht, wel vereist
Wettelijk gezien is de scope 10 keuring niet verplicht. Reken erop dat je verzekeraar het wel als voorwaarde stelt voor recht op de verzekeringsdekking. Ontstaat er brand door elektronica en kun je niet aantonen dat het wel goed zit met het onderhoud? Mogelijk draai je zelf op voor de schade. Hoe lang je vooruit kunt na een keuring, zie je terug in de polis van je verzekering. Gebruikelijk is een termijn van drie tot vijf jaar.

Kosten Scope 10 keuring
De kosten voor een Scope 10 keuring zijn afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst zijn de elektrische installaties en apparaten in het pand bepalend. Daarnaast hebben de oppervlakte van het pand en de branche waarin jouw bedrijf actief is invloed op de prijs van de keuring.

Wat als er gebreken worden aangetroffen?
Na de keuring ontvang je van de inspecteur een rapport. In dit rapport wordt beschreven wat er precies is gekeurd en of alles in orde is. De uitslag van de keuring wordt vervolgens gerapporteerd aan het SCIOS. Uiteraard kan het voorkomen dat de keuring noodzakelijk onderhoud of aanpassingen aan het licht brengt. In het rapport lees je terug welke acties er ondernomen moeten worden en binnen welke termijn. Een periode van drie maanden is gangbaar. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden en stel de verzekeraar op de hoogte als het niet binnen de gestelde tijd lukt.

Na het doorvoeren van de verbeterpunten kun je een herkeuring aanvragen. Ging het om kleine aanpassingen? In dat geval beoordeelt een inspecteur de situatie mogelijk op afstand. Wanneer dit niet toereikend is, volgt een nieuwe inspectie op locatie.

Preventie bedrijfsbrand
Niet alleen elektrische apparaten en machines kunnen brand veroorzaken. Los van de Scope 10 keuring kun je ook andere preventieve maatregelen treffen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat al het personeel goed op de hoogte is van de risico’s en procedures bij brand. Het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland geven op Checklistbrand.nl beleidsmatige maatregelen die je kunt treffen.

Ben je benieuwd welke risico’s jouw onderneming loopt en op welke manier je deze kunt indammen? We kijken graag met je mee. Vul voor vrijblijvend contact het onderstaande formulier in.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie