Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Huur stevig omhoog bij bewonerswissel. Nieuwe regels vrije sector

Huurders van een woning zagen het huurtarief in juli gemiddeld 2,0 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was de stijging 3,0 procent, zo rapporteert het CBS. Huurders in de vrije sector kregen de sterkste stijging voor de kiezen, zeker bij een bewonerswissel. Nieuwe maatregelen van de overheid moet een rem zetten op huurverhogingen.   

In dit artikel leggen we de focus op huurwoningen in de vrije sector. Dit zijn woningen met een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens, die in 2023 € 808,06 bedraagt. Alleen woningen met een eigen toegang kunnen onder de vrije sector vallen. De gemiddelde huur voor dit type woning ging dit jaar gemiddeld 4,5 procent omhoog, tegenover 3,8 procent in 2022.

Regels huurverhogingen gewijzigd in vrije sector
In het verleden was alleen de inflatie bepalend voor het percentage waarmee verhuurders de huur van een woning mochten verhogen. Juist de inflatie zat stevig in de lift en kwam vorig jaar uit rond de 10 procent. Om extreme huurverhogingen te voorkomen kwam er een extra regel bij. Is de stijging van de gemiddelde lonen over een bepaalde periode lager dan de inflatie, dan is de loonstijging leidend bij het vaststellen van de maximale huur. Hierdoor is de maximaal toegestane huurverhoging dit jaar 4,1 procent in de vrije sector.

Voor 2024 ligt een kabinetsplan klaar om alleen het stijgen van de lonen te koppelen aan de maximale huurverhoging. De inflatie speelt in dat geval geen rol meer. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat verhuurders de huur niet onredelijk mogen verhogen bij verbeteringen aan de woning.

Huur bij wisseling huurders
Sluit je als nieuwe huurder een contract met een verhuurder uit de vrije sector? In dat geval geldt er in principe geen maximum huurtarief. De verhuurder kan zelf de huur vaststellen en het aan jou of je daarmee akkoord gaat of niet. Wel kan je binnen zes maanden na aanvang van het huurcontract bij de huurcommissie aankloppen om het huurtarief te beoordelen. Als de commissie van mening dat de huur te hoog is, kan je vragen om een verlaging van de huur. Het is wel zo dat de verhuurder hier niet op in hoeft te gaan. Een gang naar de rechter is een andere mogelijkheid. Reken daarbij wel op relatief hoge kosten.

Huurverhoging bij aanpassing woning
Om te beginnen moet je als huurder toestemming geven voor de woningverbetering. Gaat het om een appartement, dan is akkoord van minimaal 70% van de bewoners nodig. Voorwaarde is verder dat het gaat om een aanpassing waardoor je prettiger woont. Denk aan dubbelglas, de installatie van zonnepanelen of een extra toilet. Bij woningverbetering geldt de maximaal toegestane huurverhoging van 4,1 niet. Sinds mei 2001 geldt wel de regel dat de huurverhoging redelijk moet zijn in relatie tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt bij het uitvoeren van de woningaanpassing. Hier is ruimte voor verschil in inzicht tussen huurder en verhuurder. Ben je van mening dat de verhoging buitensporig is? De huurcommissie kan je hier verder bij helpen.

Zorg dat je als huurder weet wat de regels zijn bij het vaststellen en verhogen van de huur. Worden die regels niet nageleefd? Maak op tijd bezwaar. Zo voorkom je dat je jaren iedere maand meer betaalt dan nodig.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie