Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Wonen, hypotheken en de nieuwe coalitie

Wie de nieuwe premier van Nederland wordt is nog niet bekend. Al wel duidelijk zijn de plannen van de coalitie, bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB. Ook op het gebied van wonen en hypotheek zijn ambitieuze doelen gesteld. Wat kan je verwachten? We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rij voor jou als huiseigenaar of huurder.

Aanpak woningkrapte
De coalitie is zich ervan bewust dat de overheid volkshuisvesting als grondwettelijke taak heeft. Met andere woorden, inwoners van ons land moeten ergens kunnen wonen. Er wordt een coördinerend minister aangesteld die moet zorgen voor voldoende woningen, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke type bewoners. Denk aan starters, ouderen en dak- en thuislozen​​. Pijlers van de plannen zijn:

 • De ambitie is om structureel jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Het versnellen van procedures bij bouwaanvragen, het realiseren van meer beschikbare bouwgrond en het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningen moet hieraan bijdragen.
 • Er moeten nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw worden aangewezen, vooral rond gebieden waar nu al wegen en faciliteiten zijn. Bestaande belastingregelingen worden aangepast om meer grond beschikbaar te krijgen voor woningbouw​​.
  Er worden juridische en financiële drempels weggenomen voor coöperatief wonen, om deze nieuwe sector te bevorderen​​.

Betaalbaarheid wonen
De betaalbaarheid van wonen staat onder druk in Nederland. Van deze maatregelen wordt verlichting verwacht.

 • Minimaal 30% van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale huurwoningen. Daarnaast moet tweederde van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar zijn voor middeninkomens​​.
 • Het huurbeleid van sociale verhuurders moet betaalbaarheid garanderen en tegelijkertijd moet het investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken mogelijk maken.
 • De jaarlijkse sociale huurontwikkeling volgt tot 2026 de CAO-ontwikkeling min 0,5%. Vanaf 2026 geldt de consumentenprijsindex​​. De consumentenprijsindex​​ geeft de prijsdaling of stijging aan van een bepaald aantal producten en diensten, periodiek gepubliceerd door het CBS.
 • Om de private huurmarkt aantrekkelijker te maken, worden regeldruk en belastingdruk verminderd.

Hypotheken en wonen
Wat kun je verwachten als huiseigenaar of toekomstige koper? Belangrijkste aandachtspunten uit het coalitieakkoord zijn:

 • Er wordt niet getornd aan de fiscale voordelen van eigen woningbezit, om onzekerheid op de woningmarkt te voorkomen. De hypotheekrenteaftrek blijft onveranderd en ook het eigenwoningforfait stijgt niet​​.
 • De stijging van gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd, waarvoor afspraken met gemeenten worden gemaakt​​.
  Bij het maken van bouwplannen wordt rekening gehouden met voldoende woningen voor ouderen, wat moet bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt.

Duurzaamheid en wonen
Duurzaamheid blijft een belangrijk thema. Toch gaat door de volgende zaken een streep:

 • Er komen geen verplichte labelsprongen voor koopwoningen. Je hoeft dus bijvoorbeeld niet opeens van energielabel F naar B te verschuiven.
 • De verplichting om vanaf 2026 bij het vervangen van een verwarmingsketel een warmtepomp te installeren wordt geschrapt​​.

Nu de praktijk nog
Het maken van plannen is niet moeilijk. Ze in de praktijk daadwerkelijk realiseren is een ander verhaal. Zo is bijvoorbeeld het streven naar 100.000 nieuwe woningen per jaar al jarenlang het streven. Helaas blijkt dit nauwelijks haalbaar. Ook het sneller maken van bouwprocedures en beschikbaar krijgen van geschikte bouwgrond is geen eenvoudige klus.

Daarnaast valt nog te bezien wat de recente wijzigingen op de huurmarkt voor gevolgen hebben de komende tijd. De huurprijs is aan banden gelegd, wat onder andere een afname van investeringen in huurwoningen tot gevolg heeft.

Hopelijk lukt het de nieuwe coalitie om de woningmarkt vlot te trekken. Bij politieke plannen worden de plannen zo optimistisch mogelijk gepresenteerd. Tot het tegendeel wordt bewezen, is enige scepsis gezond.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Braas & Partners B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie